Scrum Master & Team Lead consultancy en coaching | Agile team ontwikkeling | Interim Management

Facilitatie technieken – Consent Decision Making

Volg ons en blijf op de hoogte van nieuwe content!

Het nemen van effectieve en gedragen beslissingen is cruciaal voor het succes van elke organisatie en zeker ook voor Scrum Teams.

Als Scrum Master is het jouw taak om het team te begeleiden bij het nemen van beslissingen en te zorgen voor een inclusieve en participatieve besluitvorming.

In dit artikel zullen we bespreken hoe de Scrum Master Consent Decision Making kan gebruiken om het Scrum Team en de organisatie te dienen. We zullen de verschillende stappen bespreken die de Scrum Master kan volgen om deze techniek toe te passen.

Door het toepassen van deze techniek, kan de Scrum Master bijdragen aan het succes van het voorstel en het team helpen om effectiever en efficiënter te werken.

Consent Decision Making is één van de vele patronen die in Sociocracy 3.0 worden gebruikt om groepen te helpen betere beslissingen te nemen op een inclusieve en participatieve manier. Het is een krachtige techniek die kan worden gebruikt door Scrum Masters om het Scrum Team en de organisatie te dienen.

Consent Decision making 

Een Scrum Master kan het team en de organisatie op verschillende manieren dienen, en het gebruik van Consent Decision Making als techniek is daar een voorbeeld van. 

Door deze besluitvormingsmethode toe te passen, kan de Scrum Master het team helpen om gezamenlijk tot beslissingen te komen die door alle teamleden worden gesteund. 

Dit bevordert niet alleen de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van individuele teamleden, maar ook een open en respectvolle teamcultuur. 

Bovendien draagt het bij aan efficiëntie en effectiviteit in het werk van het team, wat indirect ook de organisatie dient. 

Scrum Master als facilitator

Consent Decision Making is een besluitvormingsmethode die zich richt op het bereiken van overeenstemming binnen een groep of team. Hierbij wordt het principe gevolgd dat een beslissing wordt genomen wanneer iedereen in het team ermee kan instemmen omdat er geen bezwaren meer zijn die niet kunnen worden opgelost door de groep. Deze methode houdt rekening met de standpunten en ideeën van alle teamleden en bevordert daarmee een open en inclusieve teamcultuur.

Hoe Consent Decision making toepassen

Om Consent Decision Making toe te passen op een voorstel, kan de Scrum Master de volgende stappen volgen:

Stap1 : Zorg voor een duidelijk voorstel 

Het is belangrijk dat het voorstel duidelijk en begrijpelijk geformuleerd is, zodat alle teamleden weten waarover ze gaan beslissen. Het voorstel moet zo worden geformuleerd dat het voor iedereen helder is wat er van hen wordt verwacht en wat de mogelijke gevolgen van het voorstel zijn.

De Scrum Master kan deze stap begeleiden door ervoor te zorgen dat de persoon die het voorstel doet het voorstel helder formuleert en communiceert aan het team. De Scrum Master kan ook ervoor zorgen dat het team de tijd neemt om het voorstel te begrijpen en eventuele vragen te stellen voordat er verder wordt gegaan met de volgende stap.

Stap2 : Bezwaren verzamelen

De teamleden worden gevraagd om eventuele bezwaren te delen over het voorstel. Bezwaren zijn zorgen, twijfels of vragen die mensen hebben over het voorstel.

De Scrum Master kan deze stap begeleiden door 

Stap3 : Creëer een aangepast voorstel

Werk met het team om een aangepast voorstel te creëren dat rekening houdt met alle bezwaren. Zorg ervoor dat het nieuwe voorstel haalbaar is en dat het alle bezwaren op een effectieve manier adresseert.

Stap4 : Vier de genomen beslissing!

Wanneer het team een beslissing heeft genomen, is het belangrijk om deze te vieren. Als Scrum Master kan je helpen om de positieve resultaten van de beslissing te benadrukken en het team aan te moedigen om verder te gaan met de implementatie ervan.

Door de beslissing te vieren, kan het team zich gemotiveerd voelen en betrokken blijven bij de invoering van het voorstel.

Bedank het team voor hun bijdrage aan het proces en moedig hen aan om elkaar te blijven ondersteunen en aan te moedigen.

Door onze aanpak brengen we een cultuur van transparantie, inspectie en continue verbeteren in uw organisatie.

Interesse? Let's connect !

Interesse om samen met ons, teams en organisaties te helpen groeien?

Reach out!  Bekijk onze vacature pagina of contacteer ons voor een kennismaking  
 

Leave your thoughts

Structuur leidt tot herkenbaarheid…

Herkenbaarheid leidt tot dialoog…

Dialoog leidt tot continue verbeteren…

Continue verbeteren zorgt voor een bedrijfscultuur die om kan met verandering.

Is jouw organisatie klaar voor de toekomst?

Over ons

Organisaties waar teams eigenaarschap pakken om waarde te leveren, daar geloven wij in.

We geloven nog sterker in de Scrum aanpak en zijn er van overtuigd dat Product Owners, Scrum Masters en Developers het verschil maken.

Wij zorgen voor on the job coaching van teams in Scrum, Agile mindset, Faciliteren, Event Storming, …  zodat organisaties vanuit deze kennis  een hernieuwde aanpak vinden.

Blijf op de hoogte!

Contact Us

ScrumDojo
Arthur Puesstraat 400
1502 Lembeek (Halle)

contact@scrumdojo.be