Scrum Master & Team Lead consultancy en coaching | Agile team ontwikkeling | Interim Management

Met onze expertise in Scrum en verandering begeleiden wij uw teams naar een service gedreven organisatie.

Wij laten Scrum op een goeie manier werken, zodat teams voelen dat het hun helpt om een betere service te leveren vanuit een cultuur van transparantie geven, inspectie toelaten en door deze inzichten hun werking verbeteren.

 

en verkrijg inzichten hoe je organisatie terug adaptief en innovatief kan worden.

Scrum op een goeie manier laten werken.

Sprints,  Daily Scrums, soms een retrospective .. en teams plakken ‘Scrum’ als label op hun manier van werken. Wel .. dit is het niet.

Scrum draagt bij tot:

Daarom zijn de events die Scrum voorschrijft van belang.  Niet als losstaande gebeurtenissen, wel als een samenhangende kadans welke zorgt dat teams het juiste doen, in volle transparantie binnen het team en naar de organisatie.

Zorgen voor die transparantie binnen de teams (waar werken we naar toe, wat belemmert ons) is onze eerste stap.

Vanuit deze transparantie zorgen dat de organisatie / stakeholders met de teams samen werken om feedback te geven is onze tweede stap.

Als derde stap zorgen er voor dat teams en de organisatie actief aan de slag gaat met inzichten en feedback om tot een cultuur van continue verbeteren te komen.

Wanneer kunnen we helpen?

Vaak hebben organisaties te maken met groeipijnen: gaande weg merkt men dat de manier van werken voorheen nu moeizamer loopt.  Vaak is er een grote instroom gebeurd van nieuw talent, welke door de organisatie moeilijk op te vangen is.  Cultuur, manier van werken, verwachtingen, .. zijn impliciet en enkel in hoofden aanwezig.   Daarnaast wordt ook de te leveren service van de organisatie complexer.  Eerst was er één team verantwoordelijk voor het leveren van een service.  Waarschijnlijk zijn er vandaag verschillende teams al dan niet met onderlinge afhankelijkheden.

Groeipijnen dus .. en daar is waar we vanuit ScrumDojo een antwoord op kunnen bieden.

Herken je je organisatie in bovenstaande? Of in één van onderstaande cases? 

Laat ons eens bijpraten en een aanpak bespreken!
Er is geen haalbare planning
Planning

Ook met Scrum hebben we planningen te maken. Hoe kan een team anders afspraken maken met hun (interne) klanten?

Wij helpen de teams om tot een product roadmap te komen en deze te vertalen in de sprint werking.

Teams voelen zich niet betrokken
Voelt elke dag als een Blue Monday?

Teams die in een negatieve spiraal terecht komen hebben nood aan een andere aanpak om dit te kunnen doorbreken. 

Wij zorgen voor een cultuur van psychologische veiligheid om van daar uit te ontdekken wat het team nodig heeft om meer eigenaarschap te kunnen opnemen.

Weinig structuur in hoe de dingen gebeuren
Geen of complexe structuur en manier van werken

Is het voor nieuwe collega’s binnen je team onmiddellijk duidelijk wat er verwacht wordt en hoe men werkt?

Wij zorgen voor structuur en herkenbaarheid. Dit maakt duidelijk aan nieuwe collega’s hoe een team werkt en het laat, vanuit transparantie, inspectie en dus aanpassingen toe.

Hoe gaan we aan de slag?

Onze Scrum Master gaat aan de slag met één of meerdere teams om de Sprint kadans, samen met de teams op punt te stellen.  We brengen de teams kennis bij over het hoe en waarom van de Scrum Events en de rollen (Scrum Master, Product Owner, Developers) met hun verantwoordelijkheden.  

Vanuit de as-is stellen we een plan van aanpak voor om binnen de organisatie context,  Scrum als manier van werken te hanteren binnen een team.

Vervolgens blijft onze Scrum Master deel uit maken van dit team om de werking te borgen.  Na verloop van tijd zal onze Scrum Master een nieuw team bijkomend kunnen begeleiden.

Waarom Scrum?

Onze transformatie aanpak is gebaseerd op Scrum. Enerzijds omdat Scrum als framework zich uitermate leent in product ontwikkeling, anderzijds omdat we gefaseerd kunnen werken, op basis van wat uw organisatie en teams nodig hebben.

Stap 1 : Scrum als process

Door Scrum als manier van werken in te richten, krijgen uw teams houvast in de kadans: Scrum zorgt voor herkenbaarheid qua events, periodieke oplevering alsook rollen en verantwoordelijkheden.

Door onze aanpak leidt deze eerste stap naar de start van transparantie geven door de teams: wat kunnen we aan gedurende de Sprint? Wat heeft gemaakt dat dit al-dan-niet gelukt is? En hier stelselmatig uit leren en verbeteren.

Stap 2 : Evidence based werken
Data analytics

De volgende stap is werken naar meer eigenaarschap binnen de teams.  Dit doen we door betrokkenheid te creëren:  Scrum werkt met korte iteraties zodat teams assumpties met de juiste snelheid kunnen valideren met hun (interne) klanten.

Enerzijds door in dialoog te gaan met klanten, anderzijds door in te zetten op data, zorgen we dat teams eigenaarschap kunnen nemen over hun service.

Stap 3 :  transformatie catalysator 

Wij starten met de teams omdat we er van overtuigd zijn dat teams het dichts bij de realiteit staan en zien wat ze zelf alsook hun klanten nodig hebben. 

Door de werking in het team qua processen, hulpmiddelen, .. te verbeteren, zullen teams, na verloop van tijd, ook de organisatie vragen om verdere aanpassingen te doen.

En dat is voor ons het doel om tot een lerende organisatie te komen.

Structuur leidt tot herkenbaarheid…

Herkenbaarheid leidt tot dialoog…

Dialoog leidt tot continue verbeteren…

Continue verbeteren zorgt voor een bedrijfscultuur die om kan met verandering.

Is jouw organisatie klaar voor de toekomst?

Over ons

Organisaties waar teams eigenaarschap pakken om waarde te leveren, daar geloven wij in.

We geloven nog sterker in de Scrum aanpak en zijn er van overtuigd dat Product Owners, Scrum Masters en Developers het verschil maken.

Wij zorgen voor on the job coaching van teams in Scrum, Agile mindset, Faciliteren, Event Storming, …  zodat organisaties vanuit deze kennis  een hernieuwde aanpak vinden.

Blijf op de hoogte!

Contact Us

ScrumDojo
Arthur Puesstraat 400
1502 Lembeek (Halle)

contact@scrumdojo.be