Scrum Master & Team Lead consultancy en coaching | Agile team ontwikkeling | Interim Management

5 process stappen om je meeting of Scrum Event structuur te geven

Volg ons en blijf op de hoogte van nieuwe content!

5 stappen om je Event facilitatie voor te bereiden. 

In het artikel – Hoe faciliteer je een meeting of Scrum Event – hebben we het gehad over het individueel en groepsdenken enerzijds en divergerend en convergerend denken anderzijds.  We hebben beschreven hoe je dit model gebruikt om een groep van probleemstelling naar oplossing te laten denken.

Divergerend-Convergerend-denken-5-proces-stappen

In dit artikel bouwen we hier op verder en geven we je 5 stappen mee die je als kapstok kan gebruiken om het proces waar je de deelnemers tijdens het event in begeleid, voor iedereen zichtbaar en herkenbaar te maken.  Deze 5 stappen brengen structuur in je Event en helpen je op deze grondig voor te bereiden.

Stap 1

Set the Stage

De eerste stap, Set the Stage, is er om de deelnemers in het hier en nu te brengen. Mogelijks zitten sommigen met hun gedachten nog bij de vorige taak of al in de volgende. Als facilitator wil je iedereen met volle aandacht in dit Event. Met ook ruimte te laten om de deelnemers hun gemoed te delen. “Hoe zitten iedereen er op dit moment bij?” of “Wat verwacht je van dit Event” zijn goeie ice-breakers om de deelnemers te laten landen.

Stap 2

Gather data

In de volgende stap, Gather data, gaan we data verzamelen door divergerend te denken. Laat de deelnemers eerst individueel nadenken om het daarna binnen de groep te delen. Als facilitator zorg je dat alle deelnemers elkaars inbreng begrijpen, door vragen te stellen en te duiden, zonder dat er in discussie gegaan wordt.

Point of View

Door als facilitator te zorgen voor een veilige omgeving, waarin de deelnemers weten dat ze respectvol behandeld worden en hun inbreng geapprecieerd wordt, zorg je ervoor dat men elkaars point-of-view kan gaan begrijpen.  Uitgangspunt hierbij is om ieders blik als waar te beschouwen en door verschillende point-of-views bij elkaar te brengen tot begrip te komen.

Pas bij gemeenschappelijk begrip kan je tot een gedragen oplossing komen!

Stap 3

Generate Insights

In de Generate Insights stap gaan we convergerend denken – welk item uit de vorige stap draagt het meest bij? – en willen we de deelnemers divergerend laten nadenken over de oorzaak (root cause) van dat item.

Hoe een de deelnemers een item uit de vorige stap laten kiezen.

In je voorbereiding kijk je naar het aantal deelnemers alsook de voorziene tijd. Is het haalbaar om verschillende items uit te diepen? Eén per één, door iedereen samen of maken we sub-groepjes per onderwerp en hoeveel dan?   Als facilitator krijg je het antwoord pas tijdens de meeting (stel dat de deelnemers maar 1 item identificeren en jij had gerekend op 4 subgroep voor deze stap).  Bereid je dus voor verschillende scenario’s en pas toe op basis van de dynamiek tijdens de sessie. 

Om 1 of meerdere items voor verder onderzoek te selecteren, laat je de deelnemers stemmen. Maak je gebruik van Post-Its, dan kan je de deelnemers vragen om te dot-voten : iedereen krijgt evenveel stemmen, waarmee ze vervolgens een bolletje kunnen zetten bij de items die voor hun het belangrijkste zijn.    Het item met de meeste stemmen behandelen we verder in deze stap – Generate Insights.

Hoe tot de oorzaak komen van dat item.

Hier gaan we opnieuw eerst individueel denken om vervolgens in de groep te brengen en door te praten. Als Scrum Master faciliteer je de discussie tussen de deelnemers om tot een gedragen besluit te komen over de (een) oorzaak van het gestelde onderwerp van de sessie. 

Stap 4

Decide what to do

In de vorige stap hebben de deelnemers besloten wat ze oorzaak zien van het onderwerp (van het Event).  In deze – Decide What To Do – stap gaan de deelnemers een oplossing bedenken voor die oorzaak.

Meer nog dan een relevante en haalbare oplossing bedenken, willen we als facilitator ook weten wie eigenaarschap gaat nemen over de implementatie van de oplossing alsook tegen wanneer wie die mogen verwachten.  

We verwachten dus een SMART-oplossing !

SMART
Stap 5

Closure

Als Scrum Master, facilitator sta je in voor productieve en positieve Events en meetings.  Dit betekent dat we de volle medewerking en aandacht vragen aan de deelnemers. In de stap Closure bedanken we de deelnemers voor hun bijdrage en benoem je hoe je de groep tijdens deze sessie ervaren hebt.   Als afsluiter verzamel je nog een laatste feedback van de deelnemers over hoe zij de sessie ervaren hebben en wordt deze afgesloten. 

Hoe sta je als facilitator in de meeting

Door een meeting of Scrum Event in 5 proces stappen op te delen, maak je het jezelf makkelijker om deze voor te bereiden en zorg je bij de deelnemers naar herkenbaarheid. Waar het in je eerste sessies wat stroever zal lopen, zal je merken dat door herhaling van deze stappen in je verschillende Scrum Events of meetings de deelnemers zelf-organiserender worden.

 

You only have one job

Hoe jij als facilitator in de meeting staat, deze voorbereidt en de deelnemers door het proces begeleidt is bepalend voor het resultaat.

Daarom nog enkele tips en aandachtspunten:

Door onze aanpak brengen we een cultuur van transparantie, inspectie en continue verbeteren in uw organisatie.

Interesse? Let's connect !

Interesse om samen met ons, teams en organisaties te helpen groeien?

Reach out!  Bekijk onze vacature pagina of contacteer ons voor een kennismaking  
 

2 reacties

Leave your thoughts

Structuur leidt tot herkenbaarheid…

Herkenbaarheid leidt tot dialoog…

Dialoog leidt tot continue verbeteren…

Continue verbeteren zorgt voor een bedrijfscultuur die om kan met verandering.

Is jouw organisatie klaar voor de toekomst?

Over ons

Organisaties waar teams eigenaarschap pakken om waarde te leveren, daar geloven wij in.

We geloven nog sterker in de Scrum aanpak en zijn er van overtuigd dat Product Owners, Scrum Masters en Developers het verschil maken.

Wij zorgen voor on the job coaching van teams in Scrum, Agile mindset, Faciliteren, Event Storming, …  zodat organisaties vanuit deze kennis  een hernieuwde aanpak vinden.

Blijf op de hoogte!

Contact Us

ScrumDojo
Arthur Puesstraat 400
1502 Lembeek (Halle)

contact@scrumdojo.be