Scrum Master & Team Lead consultancy en coaching | Agile team ontwikkeling | Interim Management

Scrum Events – Backlog Refinement

Volg ons en blijf op de hoogte van nieuwe content!

WTF?  Backlog Refinement is geen Scrum Event !

De Backlog Refinement is geen Scrum Event.  Toch wordt het aanzien als best practice.
 
Waarom is de Backlog Refinement geen Scrum Event?  In tegenstelling tot de Scrum Events (Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review en Sprint Retrospective), heeft de Backlog Refinement geen opgelegde timebox. Bovendien is – afhankelijk van het Product en Scrum Team – een Backlog Refinement niet in elke Sprint nodig,  bijgevolg wordt het door de Scrum Guide niet als event voorgeschreven.
 
backlog refinement meme

Wat is Product Backlog Refinement?

Product Backlog Refinement is een activiteit waarbij (meestal) de Product Owner een gewenste functionaliteit, idee, epic, ..  toelicht aan (een deel van) de Developers zodat er uit deze dialoog een waardevolle oplossing kan beschreven worden.

Backlog Refinement is het uitwerken van de Product Backlog door het verkleinen en verder definiëren van Product Backlog items in kleinere, meer nauwkeurige items. Dit is een doorlopende activiteit om details zoals een beschrijving, volgorde en grootte toe te voegen.

productBacklog

Het Scrum Team laat zich leiden door het Product doel (Product Goal).  Het is aan de Product Owner om de meest waardevolle Product Backlog Items te identificeren en de backlog op basis hiervan te prioritiseren.

De Product Backlog is dus de roadmap van het Product, waarbij de items bovenaan de Backlog quasi zeker op te nemen zijn, en ook duidelijk zijn naar waarom, wat en hoe ze opgenomen worden.    De items onderaan zijn heel wat minder zeker zowel of ze wel waarde zullen toevoegen alsook naar de wat en hoe.

Helemaal ok!    Dat is waar het in Scrum om draait:  waarde leveren (Transparancy),  afstemmen met de markt (Inspect) en de backlog aanpassen (Adapt).     Dus we willen niet de details en inschattingen kennen van alle Product Backlog Items want als we een item dan toch niet realiseren, hebben we dit voor niets gedaan (remember,  Scrum is ook gebaseerd op Lean principes!)

 

Naar mate dat de items bovenaan de Product Backlog worden opgenomen, dienen volgende items wel voorbereid te worden om te kunnen opnemen.  Daar dient de Backlog Refinement voor!

Idealieter heeft een Scrum Team geen afhankelijkheden met andere teams om hun Product Backlog te realiseren. In heel wat organisaties is dit echter (nog niet) haalbaar. Is er een afhankelijkheid tussen teams? Gebruik de Product Backlog Refinement meeting om inschattingen te bekomen in plaats van adhoc meetings in te plannen. Het timeslot spreek je af met de Product Owner.

Hoe de Product Backlog Refinement plannen?

Alhoewel de Product Backlog Refinement geen officieel Scrum Event is (tenzij je Scrum Nexus aan het implementeren bent, later hier meer over), bekijk het wel als event, met een timebox en periodiciteit:

Wat is de rol van de Scrum Master tijdens de Refinement?

Tijdens de Product Backlog Refinement zal de Product Owner details geven over de gewenste features en welke waarde deze zullen brengen.  De Developers zoeken naar oplossingen en gaan in dialoog, onderling en met de Product Owner.  Zijnde:   iedereen is ingezoomd op de inhoud en details. Jouw taak als Scrum Master tijdens de refinement is het overzicht behouden en zorgen dat het Scrum Team de items uitklaart, zonder nog meer in detail te (willen / moeten) gaan.
 
De Product Backlog Refinement volgt maw. een process.  Als Scrum Master gebruik je dit process om de Developers en de Product Owner doorheen de meeting te begeleiden, met als doel qualitatief en quantitatief het beste resulaat te bekomen.

Het process dat we vaak toepassen in organisaties en teams die nieuw zijn in hun Scrum Adoptie is deze van Stephan van Rooden, zoals beschreven in hun blogpost op scrum.org.    Het beschrijft een mogelijke kadans om richting een productieve en positieve meeting.

Product Backlog Refinement Stephan van Roodent

Als Scrum Master bewaak je de timebox.  We starten met 10 minuten, waarin de Product Owner het Product Backlog Item (PBI) toelicht.   Is het duidelijk voor de Developers waarom dit waarde levert en waarover het gaat? Dan bespreken de Developers hoe ze het PBI zullen realiseren.

Dit is een moment voor de Scrum Master om de timebox in de gaten te houden:  Zijn de 10 minuten voorbij maar voelt het team dat ze er bijna zijn? Great! Vraag aan het team of ze de volgende 10 minuten wil gebruiken om hun brainstorm af te ronden of ze willen overgaan naar de volgende stap (inschatting van complexiteit). Of, is het door de brainstorm duidelijk dat er huiswerk is voor  de Product Owner? Zoja, stel voor om de PBI te parkeren en over te gaan naar het volgende item.

Daarnaast ben je als Scrum Master ‘advocaat van de duivel’ tijdens deze meeting:  Zijn de Developers wel zeker dat ze de Wat en Waarom begrijpen?  Is de inschatting van complexiteit en dus kost in overeenstemming met de verwachte Value?  Grijpt het team niet te snel naar een Spike .. of misschien te snel?

Als Scrum Master begeleid je de deelnemers om kennis uit de groep te halen, naar elkaar te luisteren en tot een gedragen aanpak te komen en zorg je voor empirisch denken:   “Hebben we al iets gelijkaardig gedaan in het verleden? Hoe helpt die kennis ons voor dit nieuwe item?”

Deze processflow is uitermate geschikt om kadans in de Backlog Refinement te houden.  Door te timeboxen per 10 minuten en actief te bevragen, zorg je als Scrum Master voor een positieve en productieve meeting. 

Idealiter ben je als Scrum Team onafhankelijk van andere teams om je Backlog te realiseren.  In veel organisaties is dit echter (nog) niet haalbaar. De Product Backlog Refinement meeting kan dan ook gebruikt worden als het moment voor andere teams om met hun feature requests (afhankelijkheden) naar het team te komen om een inschatting te verkrijgen, in plaats van willekeurige meeting in te plannen.

Meer leren over hoe je als Scrum Master meetings faciliteert? Bekijk onze gratis cursus Hoe zorg je voor productieve en positieve Scrum Events.

Door onze aanpak brengen we een cultuur van transparantie, inspectie en continue verbeteren in uw organisatie.

Interesse? Let's connect !

Interesse om samen met ons, teams en organisaties te helpen groeien?

Reach out!  Bekijk onze vacature pagina of contacteer ons voor een kennismaking  
 

Een reactie

Leave your thoughts

Structuur leidt tot herkenbaarheid…

Herkenbaarheid leidt tot dialoog…

Dialoog leidt tot continue verbeteren…

Continue verbeteren zorgt voor een bedrijfscultuur die om kan met verandering.

Is jouw organisatie klaar voor de toekomst?

Over ons

Organisaties waar teams eigenaarschap pakken om waarde te leveren, daar geloven wij in.

We geloven nog sterker in de Scrum aanpak en zijn er van overtuigd dat Product Owners, Scrum Masters en Developers het verschil maken.

Wij zorgen voor on the job coaching van teams in Scrum, Agile mindset, Faciliteren, Event Storming, …  zodat organisaties vanuit deze kennis  een hernieuwde aanpak vinden.

Blijf op de hoogte!

Contact Us

ScrumDojo
Arthur Puesstraat 400
1502 Lembeek (Halle)

contact@scrumdojo.be